Olav Pedersen style=

Olav Pedersen

President
Liv Torild Høgås style=

Liv Torild Høgås

Visepresident
Morten Nygård style=

Morten Nygård

Sekretær
Audun Magnus Jensen style=

Audun Magnus Jensen

Kasserer
Jan Lindemark style=

Jan Lindemark

Past president